Sanat Tarihinde Kadın Sanatçılar ve Kadın İmgesinin Dönüşümü - Seda Yavuz
Bilgi ve kayıt için
0 216 330 58 01

KATILIM BEDELİ:
Tam: 0 TL
Öğrenci: 0 TL

* Kontenjan 0 kişiyle sınırlıdır.

Antik Yunan Mitolojisinde özellikle iki kadın tanrıça üzerinden yapılacak anlam ve imge dönüşümleri hem tarihsel olarak hem de anlatı olarak değişmektedir. Seminerlerin ilk iki haftası biri stratejinin biri de güzelliğin egemenliğinin verildiği iki tanrıçaya odaklanılacak ve kadına yüklenen karakteristik özellikler önce Antik Yunan mitolojisi sonrasında Antik Roma ve Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olan Hıristiyanlıktaki değişimleriyle görseller üzerinden tartışılacak. Zeminini sanat tarihinden, kurgusunu siyasetten ve inanç sisteminden alan söz konusu anlatılar üçüncü seminerde (ilkokul bilgileriyle) 'özgürlük' yüklenen Rönesans döneminde oluşturulan cadı kimliği ve kadınkatli, kadının fiziksel çirkinliğiyle kötülüğün eşleştirilmesine odaklanılacak. Tüm konularda betimler olabildiğince günümüze kadar tartışılmaya çalışılacak bunun nedeni olgun zihinlerimizin bile kökeninde nasıl yönlendirmeler olduğunu kavramak. Dördüncü hafta, artık serüven bizi bu kırılgan anlatıların sonucuna vardıracak, izleyen olarak kadın sanatçıların performanslarında durduğumuz yeri sorgulamak bize düşen. 1960'lardan sonra yetkin zihinlerimiz, cinsiyet, sınıf ve bilgi hiyerarşisinde bile müdahaleye izin vermekte. İzin istenmeden açılan kapıların kilidini bulmaksa elimizde.  

 

1.Hafta - Mitoloji ve Kadın: Athena anlatıları ve betim dönüşümleri 

2. Hafta - Afrodit'den Olympia'ya: Tanrısallıktan dünyeviliğe kadına yüklenen anlamlar ve 

değişen betimleme kipleri

 3.Hafta - Kadına yüklenen kötücüllük ve Cadı Kadın: Rönesans yeniden doğuş mudur? 

4.Hafta - Performans Sanatı ve Kadın Bedeni: Yoko Ono-Marina Abramoviç performansları 

üzerinden sanatsal bağlamda bedenin kullanımı

 

Doç.Dr. Seda Yavuz 

1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1993’te Saint Benoit Fransız Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, Prof.Dr. Uşun Tükel danışmanlığında ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’ isimli Yüksek Lisans Tezi’ni 2004 yılında, ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’ isimli Doktora Tezi’ni de 2011 yılında bitirdi. 2000 yılından beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde çalışmaktadır. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi GSF Heykel Bölümü'nde Heykel Sanatı Tarihi dersleri vermektedir. Çeşitli küratöryal çalışmaları ve katalog yazıları vardır. Çalışma alanları Modernizm, Batı sanatı ve çağdaş sanat, Türkiye'de Batılılaşma sonrası resim ve heykel, Heykel sanatı tarihi, tarihsel sürecinde kadın sanatçılar ve feminist okumalardır. 

Fransızca ve İngilizce bilen Seda Yavuz, bir çocuk annesidir. 

Seda Yavuz’la ‘’sanat tarihinde kadın sanatçılar ve kadın imgesinin dönüşümü’’

seminerinin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 10 aralık 2018 / 19.00-21.00 (4 hafta her pazartesi)

Fiyat: Tam 120TL, öğrenci 80TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL