Yeni Materyalizm - Oğuz Karayemiş
Bilgi ve kayıt için
0 216 330 58 01

KATILIM BEDELİ:
Tam: 0 TL
Öğrenci: 0 TL

* Kontenjan 0 kişiyle sınırlıdır.

 

Yeni-Materyalizm

 

Yeni materyalizm, modernliğe ve postmodernliğe damgasını vuran dualist dünya görüşlerine, yani bir kaç yüzyıldır kültür/doğa, zihin/beden gibi ikilikler üzerinde temellenen ve akademiyi hakimiyeti altına almış olan bir epistemeyi olumlu bir şekilde aşma girişimlerince şekillenmiştir. Bu açıdan bir değil, bir dizi farklı yeni materyalizmin varlığından bile bahsedilebilir. Fakat yine de bu yeni materyalizmler bir dizi tematik yahut sorunsal ortaklıkla resmedilebilir. Bu ortaklıklar, maddeyi etkin bir fail olarak tanımlama (kendi kendini örgütleyen madde), beden ile zihin, doğal ile kültür arasında bir başkalık değil bir süreklilik ilişkisi tesis etme (monizm), zihin, dil ve insan-merkezciliğe yer bırakmayan bir epistemoloji ve metodolojiyi yürürlüğe koyma gibi temalardır. Bütün bu yönleri temel olarak bir "aşkıncılık karşıtlığı" olarak görebiliriz.

İşte bu seminer dizisinde 90'lardan bu yana felsefe sahnesini hareketlendiren, salt bir ontoloji tartışmasından ziyade fizik bilimlerinden beşeri bilimlere sıkı metodolojik ve epistemolojik, daha da ötesinde insan-kozmos başta olmak üzere, insan-doğa, insan-insan ve insan-hayvan ilişkisine dair etik ve siyasal sorulara cevap veren, yeni sorular ortaya atan bu girişimi tanımaya çalışacağız. Bu tanıma çabası içerisinde hem modernliği hem de postmodernliği etkisi altına almış olan özne, kültür ve dil merkezliliği sorunsallaştırarak yeni materyalizmin kudretini sınayacağız.

 

1. Hafta: Genel Giriş, Yeni Materyalizmin Bağlamları

2. Hafta: Monizm ve İçkinlik, Dualizme Karşı

3. Hafta: Doğa, Kültür, Madde, Metin

4. Hafta: Kendi Kendini Örgütleyen Madde

5. Hafta: İnsan Sonrası, İnsan Merkezciliğe Karşı

6. Hafta: Ağlar ve Haritalar, Merkezcil İmgeye Karşı

7. Hafta: Yaşam Nedir?

8. Hafta: Yeni Materyalist Siyasetler

 

Oğuz Karayemiş

1990'da Akhisar'da doğdu. 2010'da Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve hâlâ aynı bölümde doktora yapıyor. Çeşitli yayınevleri ile internet sitelerine çeviriler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Çalışma alanında Spinoza, Nietzsche, Marx, Deleuze, Guattari gibi figürler ile çağdaş felsefe, siyaset felsefesi, Marksizm, semiyotik teorisi, yeni materyalizm gibi alanlar bulunuyor.

 

 

Oğuz Karayemiş’le "yeni materyalizm" semineri’nin tarih, saat ve fiyat bilgileri:

Başlama tarihi ve saati: 12 aralık 2018 / 19.00-22.00 (8 hafta her çarşamba)

Fiyat: Tam 240TL, öğrenci 160TL, tek ders ücreti tam 40TL, öğrenci 30TL